ie-RIICH2019 – Pertandingan Inovasi Peringkat Kebangsaan di UPSI, Tanjung Malim dengan rekaan Sky-Class

18 Disember 2019- UPSI Tanjung Malim. Dua pensyarah dan 4 pelajar Diploma in Entrepreneurship telah menyertai pertandingan inovasi peringkat nasional di ie-RIICH 2019. Pertandingan ini dianggap sebagai penutup pertandingan inovasi peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antara yang terlibat adalah Puan Norarifah Abd Munim dan Encik Shahri Abu Seman sebagai penasihat bersama. Para pelajar terdiri daripada tiga pelajar wanita dan seorang pelajar lelaki. Turut hadir adalah pelajar-pelajar AB108 sebagai pemberi semangan dan sokongan kepada kumpulan ini. Program ini turut mengadakan sesi forum perbincangan antara panel-panel terkemuka dalam industri telekomunisi dan teknologi maklumat dari pelbagai unversiti awam. Di sebelah petang, pengumanan pemenang telah disampaikan dan sekali lagi Tim KPTM Bangi telah membawa balik pingat gangsa dalam pertandingan ini. Tahniah kepada semua peserta dan warga KPTM Bangi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *