E-Log Tempahan-Aplikasi Google Form untuk Tempahan Dewan, Bilik Kuliah etc.

E-Log Tempah adalah satu idea yang sangat berkesan dimana perubahan ini telah memberi kesan kepada penjimatan kertas, tenaga letrik dan lain-lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *