Mesyuarat Kelab Inovasi dan Kreativiti Bil 6(01/2020)