Kempen Penjimatan di teruskan dengan pemasangan lampu LED diseluruh bangunan KPTM Bangi

Laporan gerakkerja penukaran lampu LED boleh di capai di pautan seperti di bawah


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *