KPTM laksana Kempen Penjimatan Menyeluruh dengan pengunaan Mesin Pengimbas Tahun 2020

Bagi mengalakkan penjimatan kertas, semua mesin fotokopi telah ditukar dengan yang mempunyai mesin pengimbas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *